slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Škoní akce

Vybrané akce pořádané školou:

 • vánoční besídka
 • besídka ke Dni matek
 • zájezd do Vídně
 • Den Země – na kole Litovelským Pomoravím
 • Vánoční turnaj ve vybíjené
 • Pečení vánočních perníků
 • Vánoční dílna
 • Den otevřených dveří na ZŠ
 • Soutěž o nejkrásnější dýni
 • Den podle Ámose
 • Společný Den dětí pro ZŠ + MŠ
 • Den zdraví
 • Den podle Svatopluka