slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Placení stravného

Přihlášení ke stravování je závazné a jeho rušení je nutné oznámit ve školní jídelně Terera!

Platba se hradí:

  • Složenkou - platba předem/ přeplatky z minulého měsíce jsou zpracovávány do tisku složenek na nový měsíc,/ tj. asi do patnáctého každého měsíce. Složenka musí být zaplacena a doručena do kanceláře ŠJ nejpozději do 28. každého měsíce.
  • Sporožirem - tj. inkasem z účtu 15. dne v měsíci,platba předem (například za měsíc září bude inkasováno 13.- 15. srpna.) Je potřebné si ponechat dostatečnou finanční částku na provedení inkasa. Potvrzení o souhlasu s inkasem ve prospěch sběrného účtu čísla ŠJ 0100243851/0800 si domluvíte ve spořitelně a do školní jídelny odevzdejte potvrzený tiskopis,který vydává Česká spořitelna. 
  • Z jiných účtů formou inkasa -  je nutné potvrzení o povolení k inkasu z peněžního ústavu a doručit jej do školní jídelny, v peněžním ústavu oznámíte číslo účtu ŠJ Terera : 020036-1807716389/0800. 

Stravenky na celý měsíc rozdávají třídní učitelé dětem ve třídách, pouze ti co platí poštovní poukázkou dávají průkazy s ústřižkem z pošty na orazítkování dalšího měsíce do schránky v jídelně. Zpět si je žáci vyzvednou z košíků na jídelně u výdejního okénka.

Pokud nebude mít dítě zaplaceno stravné dopředu, nemůže se stravovat.

Ceny stravného

žáci 7-10 let          23,- Kč

žáci 11 - 14 let      27,- Kč

žáci 15 a více let    30,-Kč

Prosíme rodiče, pokud mají dané nízké limity k platbě, aby si upravili inkasa a trvalé příkazy.

Děkuji za pochopení Veselá Alena, vedoucí ŠJ

Olomouc 1.9.2016