slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Odhlášení obědů

Upozornění pro rodiče!

Odhlašování stravy se provádí v stravovacím průkazu označením doby od kdy do kdy se žák odhlašuje a vloží se do schránky na jídelně. Do téže schránky se dávají průkazy s ústřižkem z pošty na orazítkování dalšího měsíce. Zpět si je žáci vyzvednou z košíků na jídelně u výdejního okénka.

Odhlášování obědů  -  den předem od 7.30 - 10.00 hod..

telefonicky : 585 427 342

 e-mailem: jidelna@zsterera.com

Od 1.4. přechází ve školní jídelně na elektronický systém přihlašování a odhlašování obědů.

postup:
1. Zadejte www.strava.cz
2. zadejte číslo zařízení:4161( výběr jídelny)
3. zadejte uživatelské jméno (uživatel) - prijmeni.jmeno
4. zadejte heslo - 6ti místné číslo
5. Odhlašování a přihlašování na další den je možné jen do 10 hodin

podrobněji zde