slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Zápis do školy

Zápis do první třídy na školní rok 2018/2019

Termín : 4. 4. a 5. 4. 2018, od 13 do 17 hodin
na budově ZŠ Svatoplukova 11, Olomouc

K zápisu se dostaví děti, které k 31. 8. 2018 dovrší šesti let

Nutné doklady : rodný list dítěte, OP zákonného zástupce, případná doporučení školského poradenského zařízení

Pokud rodiče budou žádat o předčasný zápis do 1.tř., je nutné ještě doložit  tyto dokumenty:
 - děti narozené od 1. 9. do 31. 12. 2012-doporučení školského poradenského zařízení.
- děti narozené od 1. 1. do  30. 6. 2013 - doporučení školského poradenského zařízení, doporučení odborného lékaře ( pediatr)

Rodiče, kteří budou požadovat odklad povinné školní docházky pro své dítě jsou povinni předložit :
-
žádost o odklad povinné školní docházky ( dostanete u zápisu)
- doporučení školského poradenského zařízení
- doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
dokumenty můžete předložit již v době zápisu

další informace :
-
Kritéria přijetí
- Spádová oblast ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11 
-
 Jak můžete pomoci svým dětem.
Desatero pro rodiče.

 

Zápis do dalších ročníků

Kontaktujte vedení školy.
 

Naše škola nabízí možnost bezproblémového přechodu mezi MŠ a ZŠ.

Děti si mohou vybrat z velkého množství zájmových útvarů, sportovních aktivit a 3 jazykových kroužků ( Aj, Nj, Rj )

Přijďte se kdykoliv podívat i se svými dětmi!