slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Pedagogický sbor


Mgr. Jiří Vymětal                         Čj, Ov, D
Mgr. Eva Navrátilová                   M,F,
Mgr. Věra Bombíková                  PV, F,
Mgr. Vladimíra Hanusová            Ov, Tv, Aj
Mgr. et Mgr. Věra Hlaváčková     učitel 1.st., Nj, Rj, Z
Mgr. Jana Chalupová Hlávková    učitel 1.st. 
Mgr. Eva Stavinohová                  učitel 1.st.
Mgr. Leona Zábojová, Dis.            učitel 1.st., Aj
Mgr. Kristýna Křupalová              učitel 1.st.
Mgr. Lea Kopecká                        učitel 1. st.
Mgr. Karla Halabicová                  Čj, Ov
Mgr. Jana Maršíková                    M, Z
Mgr. Dana Voltnerová                 Nj, Rj, D
Mgr. Denisa Urbášková               učitel 1. st. 
Mgr. Iva Kohoutková                   Tv, CH
Mgr. Jiří Slovák                            Vz, Inf.
Mgr. Jiří Šindler                           Z, Tv
Mgr. Josef Zdráhal                      učitel 1.st.
Vlaďka Prausová                         vychovatelka ŠD
Mgr. Barbora Němcová               vychovatelka ŠD
Mgr. Josef Trčka                         vychovatel ŠD
Mgr. Anna Vágnerová                 vychovatelka ŠD
Bc. Karel Zendulka                      vychovatel ŠD
Žaneta Brablík Himrová               asistent pedagoga, školní asistent
Mgr. Libuše Dvořáková               asistent pedagoga
Bc. Jaroslav Kaňa                         asistent pedagoga
Lenka Halouzková                      asistent pedagoga
Lenka Mozoličová                       asistent pedagoga