slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Ovoce do škol

Projekt Ovoce do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010.  Naše škola je do tohoto projektu zapojena od samého počátku. Cílem tohoto projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvních až pátých ročníků základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy.

Informační leták zde.

Bližšší informace zde