slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

O nás

Jsme škola rodinného typu, ve třídách je v průměru 19 žáků, což umožňuje učitelům individuální přístup. Děti mají možnost pracovat ve výtvarném, hudebním, logopedickém, sportovním kroužku, kroužku aerobicu,  míčových her a gymnastiky,  stolního tenisu, florbalu, kroužku keramiky, ruštiny na druhém stupni a angličtiny na prvním stupni, kroužku výpočetní techniky, mohou se aktivně podílet na vytváření školního časopisu..

Ve škole je  zřízena počítačová učebna s trvalým připojením k Internetu, která je využívána nejen k výuce informatiky, cizích jazyků a odborných předmětů, ale děti ji navštěvují zdarma v odpoledních hodinách pro zábavu. Odborné učebny jsou vybaveny moderní výpočetní technikou s připojením k internetu. Na jejich zřízení jsme použili dotace z projektu EU Peníze školám, do kterého byla naše škola aktivně zapojena.

 

Další aktivity školy:
 • Každoročně pořádáme pro žáky 1. stupně "Školu v přírodě" s finanční dotací základní školy.
 • Jsme škola se sportovní tradicí.
 • Pořádáme pravidelné jarní cykloturistické aktivity ke "Dni Země" do Litovelského pomoraví.
 • Velmi oblíbený projekt "Den podle Ámose"
 • "Dětský den", který připravují pravidelně žáci i učitelé ZŠ a MŠ společně pro děti z 1. stupně i MŠ.
 • Den otevřených dveří
 • Ovoce do škol
 • Vánoční jarmark
 • Společné dílničky  s rodiči
 • Spolupracujeme s KMČ Řepčín
 • Akce "Otevřené školy"
 • Rozsvícení "Vánočního stromu" s programem
Co plánujeme:
 • Dokončení závěrečné etapy přebudování bývalé chirurgie na prostory pro výuku ZŠ ( ŠD a školní dílny) a MŠ ( 2 oddělení) a prostory pro činnost KMČ
 • 2. etapa venkovní fasáda ( bývalé chirurgie)
 • Postupné dovybavení tříd a odborných učeben AV technikou
 • Plánované malování prostor ZŠ a MŠ
 • Celková oprava hracích prvků na hřištích MŠ

Mgr. Eva Navrátilová, zástupce ředitele