slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Kroužky

Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2016/2017

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk
 • Malý čtenář
 • Školní časopis
 • Keramika
 • Dramatický ( divadelní)
 • Sbor ( pěvecký)
 • Volejbal
 • Sportovní, gymnastika, aerobic, míčové hry,
 • Internet a výpočetní technika
 • Logopedie hrou
 • Stolní tenis

Kroužky budou zahájeny od18.9. -nabídka a termíny budou upřesněny

Kroužky

 

Na jednotlivé kroužky je možné se přihlásit u vyučujícího i během školního roku.