slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Školská rada

Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků:

Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D.
MUDr. Radka Mazurová

Zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Vladimíra Hanusová
Mgr. Eva Navrátilová

Jmenovaní zástupci zřizovatele:

Bc. Ivana Přikrylová
Bc. Petr Šafránek