slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

MIŠ

MIŠ je zkratka prvního projektu v České republice, který se snaží nalézt systémové řešení celoplošného problému zvaného „šikana“
Celý název Minimalizace šikany vyjadřuje přesvědčení tvůrců projektu, že četnost a závažnost výskytu šikany na školách lze promyšleným a systematickým přístupem ovlivňovat – minimalizovat.

Projekt klade důraz na:
- postupné nastartování procesů tvorby bezpečí prostředí ve školách
- dlouhodobé vzdělávání celých učitelských týmů
- následnou podporu zavádění změn přímo ve školách prostřednictvím spolupráce s odborníky na šikanu, osobnostní rozvoj dětí a bezpečné školní klima.
Podrobnosti najdete na www.minimalizacesikany.cz

Signály pro rodiče  zde