slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Základní informace

Školní jídelna ZŠ Svatoplukova - výdej stravy
Dovoz stravy ze ŠJ Terera

Kontakty ŠJ:

Telefon: 585 427 342

e-mail: jidelna@zsterera.com

Jídlo je určeno k přímé spotřebě ! 

Oběd vydáváme do jídlonosiče jen první den nemoci dítěte a to v době 11.30 do 12.00 ve školní jídelně základní školy.

Odhlašování obědů:
Den předem od 7.30 - 12.30 hod.