slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Výzva číslo 22

 " Ze školičky do školy a hurá do života"

Projekt vznikl na základě výzvy č.22.

Zahájení projektu 1.9.2017 , ukončení projektu 31.8.2019

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

aktivity MŠ
- školní asistent
- chůva
- vzdělávání pedagogů
- odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči dětí MŠ

aktivity ZŠ
- školní asistent
- vzdělávání pedagogů
- klub deskových her
- doučování žáků